Kết quả XS Max 3D thứ 4

Kết quả kỳ #519 ngày 05/10/2022
G.1 364 572
G.2 483 472 485 158
G.3 511 215 330 313 885 540
KK 231 944 627 787 297 365 705 208

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #516 ngày 28/09/2022
G.1 564 240
G.2 520 777 172 753
G.3 429 768 466 195 566 080
KK 116 753 948 713 180 554 830 217

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #513 ngày 21/09/2022
G.1 543 948
G.2 445 894 729 771
G.3 604 160 597 909 300 865
KK 361 165 027 079 847 668 421 300

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #510 ngày 14/09/2022
G.1 779 007
G.2 481 495 923 859
G.3 623 985 356 641 140 239
KK 677 933 478 266 910 673 977 930

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #507 ngày 07/09/2022
G.1 708 730
G.2 088 850 887 015
G.3 300 396 049 734 150 075
KK 746 099 936 714 337 502 716 409

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #504 ngày 31/08/2022
G.1 546 272
G.2 824 455 441 403
G.3 576 346 204 358 163 058
KK 208 239 966 895 072 749 916 432

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #501 ngày 24/08/2022
G.1 574 480
G.2 639 157 534 410
G.3 379 538 806 085 017 318
KK 619 873 733 029 799 206 790 211

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #498 ngày 17/08/2022
G.1 451 154
G.2 975 738 082 237
G.3 762 106 540 442 553 470
KK 764 220 551 018 619 629 915 086

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #495 ngày 10/08/2022
G.1 034 401
G.2 542 577 472 613
G.3 219 346 416 456 387 606
KK 435 558 915 525 595 807 494 319

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #492 ngày 03/08/2022
G.1 776 061
G.2 550 380 787 608
G.3 831 033 691 613 185 520
KK 304 962 126 171 914 691 380 258

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #489 ngày 27/07/2022
G.1 294 653
G.2 329 822 920 694
G.3 101 725 804 025 430 323
KK 005 368 799 300 246 743 525 734

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #486 ngày 20/07/2022
G.1 253 050
G.2 959 646 050 640
G.3 098 308 729 831 938 761
KK 458 343 143 798 604 733 739 592

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #483 ngày 13/07/2022
G.1 493 042
G.2 003 547 146 219
G.3 275 075 716 444 842 685
KK 860 216 744 523 816 272 314 988

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000