XS Max 3D - Kết quả xổ số Max 3D

Kết quả kỳ #519 ngày 05/10/2022
G.1 364 572
G.2 483 472 485 158
G.3 511 215 330 313 885 540
KK 231 944 627 787 297 365 705 208

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #518 ngày 03/10/2022
G.1 247 628
G.2 784 471 601 822
G.3 605 536 589 554 220 296
KK 197 712 827 025 725 927 563 348

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #517 ngày 30/09/2022
G.1 912 302
G.2 592 907 912 257
G.3 419 291 056 052 727 015
KK 563 001 680 184 145 087 289 174

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #516 ngày 28/09/2022
G.1 564 240
G.2 520 777 172 753
G.3 429 768 466 195 566 080
KK 116 753 948 713 180 554 830 217

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #515 ngày 26/09/2022
G.1 796 167
G.2 707 426 891 533
G.3 214 827 208 596 167 736
KK 712 991 955 748 126 859 391 360

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #514 ngày 23/09/2022
G.1 775 309
G.2 918 647 096 241
G.3 024 277 305 567 876 047
KK 674 491 211 575 371 070 898 331

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #513 ngày 21/09/2022
G.1 543 948
G.2 445 894 729 771
G.3 604 160 597 909 300 865
KK 361 165 027 079 847 668 421 300

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #512 ngày 19/09/2022
G.1 828 131
G.2 815 503 625 480
G.3 972 512 313 917 214 955
KK 586 186 886 158 363 165 479 098

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #511 ngày 16/09/2022
G.1 048 122
G.2 119 743 902 190
G.3 170 957 769 734 367 173
KK 570 590 245 273 469 700 640 945

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #510 ngày 14/09/2022
G.1 779 007
G.2 481 495 923 859
G.3 623 985 356 641 140 239
KK 677 933 478 266 910 673 977 930

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #509 ngày 12/09/2022
G.1 188 832
G.2 693 330 280 463
G.3 291 653 390 314 848 129
KK 799 550 378 480 910 536 750 673

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #508 ngày 09/09/2022
G.1 262 171
G.2 191 667 525 807
G.3 866 864 762 173 557 145
KK 254 947 248 828 404 865 924 521

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #507 ngày 07/09/2022
G.1 708 730
G.2 088 850 887 015
G.3 300 396 049 734 150 075
KK 746 099 936 714 337 502 716 409

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #506 ngày 05/09/2022
G.1 576 896
G.2 722 792 961 433
G.3 542 296 314 281 557 197
KK 720 024 515 073 384 128 051 822

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000