XS Mega 6/45 31-03-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14.678.190.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 09-06-2023

Kỳ 1023: Thứ Sáu, 31-03-2023

  • 01
  • 09
  • 10
  • 15
  • 30
  • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 44.269.078
Giải 1 50 10.000.000
Giải 2 1872 300.000
Giải 3 26806 30.000

Advertisements