XS Mega 6/45 22-06-2022

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

40.655.214.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 26-06-2022

Kỳ 904: Thứ Tư, 22-06-2022

  • 03
  • 20
  • 23
  • 30
  • 33
  • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 36.830.904
Giải 1 22 10.000.000
Giải 2 1112 300.000
Giải 3 20653 30.000

Quảng cáo