TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 07/05/2023 - 07/06/2023

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
1.28% 1 lượt
02
2.56% 2 lượt
03
3.85% 3 lượt
04
1.28% 1 lượt
05
0.00% 0 lượt
06
3.85% 3 lượt
07
3.85% 3 lượt
08
6.41% 5 lượt
09
6.41% 5 lượt
10
5.13% 4 lượt
11
2.56% 2 lượt
12
0.00% 0 lượt
13
5.13% 4 lượt
14
2.56% 2 lượt
15
5.13% 4 lượt
16
1.28% 1 lượt
17
1.28% 1 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
6.41% 5 lượt
20
2.56% 2 lượt
21
1.28% 1 lượt
22
1.28% 1 lượt
23
0.00% 0 lượt
24
1.28% 1 lượt
25
1.28% 1 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
3.85% 3 lượt
28
2.56% 2 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
0.00% 0 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
0.00% 0 lượt
33
1.28% 1 lượt
34
1.28% 1 lượt
35
3.85% 3 lượt
36
1.28% 1 lượt
37
2.56% 2 lượt
38
1.28% 1 lượt
39
0.00% 0 lượt
40
0.00% 0 lượt
41
2.56% 2 lượt
42
1.28% 1 lượt
43
2.56% 2 lượt
44
8.97% 7 lượt
45
0.00% 0 lượt

Advertisements