TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 07/09/2022 - 07/10/2022

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
1.39% 1 lượt
02
1.39% 1 lượt
03
5.56% 4 lượt
04
5.56% 4 lượt
05
5.56% 4 lượt
06
1.39% 1 lượt
07
1.39% 1 lượt
08
1.39% 1 lượt
09
1.39% 1 lượt
10
2.78% 2 lượt
11
1.39% 1 lượt
12
2.78% 2 lượt
13
1.39% 1 lượt
14
2.78% 2 lượt
15
2.78% 2 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
2.78% 2 lượt
18
1.39% 1 lượt
19
1.39% 1 lượt
20
4.17% 3 lượt
21
1.39% 1 lượt
22
0.00% 0 lượt
23
1.39% 1 lượt
24
4.17% 3 lượt
25
2.78% 2 lượt
26
1.39% 1 lượt
27
1.39% 1 lượt
28
4.17% 3 lượt
29
2.78% 2 lượt
30
4.17% 3 lượt
31
4.17% 3 lượt
32
1.39% 1 lượt
33
1.39% 1 lượt
34
2.78% 2 lượt
35
2.78% 2 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
0.00% 0 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
1.39% 1 lượt
40
0.00% 0 lượt
41
2.78% 2 lượt
42
2.78% 2 lượt
43
2.78% 2 lượt
44
2.78% 2 lượt
45
2.78% 2 lượt

Advertisements