TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.48% 12 lượt
01
0.62% 5 lượt
02
0.99% 8 lượt
03
1.36% 11 lượt
04
0.86% 7 lượt
05
1.23% 10 lượt
06
1.11% 9 lượt
07
1.36% 11 lượt
08
0.86% 7 lượt
09
0.49% 4 lượt
10
0.99% 8 lượt
11
0.86% 7 lượt
12
1.11% 9 lượt
13
1.11% 9 lượt
14
0.74% 6 lượt
15
0.74% 6 lượt
16
0.62% 5 lượt
17
0.74% 6 lượt
18
0.62% 5 lượt
19
0.74% 6 lượt
20
1.36% 11 lượt
21
1.85% 15 lượt
22
0.74% 6 lượt
23
0.99% 8 lượt
24
1.11% 9 lượt
25
0.99% 8 lượt
26
0.99% 8 lượt
27
0.12% 1 lượt
28
1.36% 11 lượt
29
0.62% 5 lượt
30
0.99% 8 lượt
31
1.11% 9 lượt
32
0.99% 8 lượt
33
1.11% 9 lượt
34
1.11% 9 lượt
35
0.49% 4 lượt
36
1.73% 14 lượt
37
0.74% 6 lượt
38
0.86% 7 lượt
39
1.11% 9 lượt
40
0.99% 8 lượt
41
1.48% 12 lượt
42
1.36% 11 lượt
43
0.74% 6 lượt
44
0.99% 8 lượt
45
0.37% 3 lượt
46
1.23% 10 lượt
47
0.37% 3 lượt
48
0.62% 5 lượt
49
0.49% 4 lượt
50
1.11% 9 lượt
51
1.60% 13 lượt
52
0.86% 7 lượt
53
1.60% 13 lượt
54
0.99% 8 lượt
55
1.48% 12 lượt
56
0.62% 5 lượt
57
1.23% 10 lượt
58
0.74% 6 lượt
59
0.86% 7 lượt
60
0.86% 7 lượt
61
1.73% 14 lượt
62
0.99% 8 lượt
63
0.37% 3 lượt
64
1.23% 10 lượt
65
1.23% 10 lượt
66
1.23% 10 lượt
67
1.23% 10 lượt
68
0.37% 3 lượt
69
0.86% 7 lượt
70
1.60% 13 lượt
71
1.36% 11 lượt
72
1.11% 9 lượt
73
0.99% 8 lượt
74
0.99% 8 lượt
75
0.74% 6 lượt
76
1.73% 14 lượt
77
0.86% 7 lượt
78
1.11% 9 lượt
79
0.99% 8 lượt
80
1.11% 9 lượt
81
0.99% 8 lượt
82
1.60% 13 lượt
83
1.48% 12 lượt
84
0.62% 5 lượt
85
0.86% 7 lượt
86
0.62% 5 lượt
87
0.86% 7 lượt
88
0.62% 5 lượt
89
0.86% 7 lượt
90
1.60% 13 lượt
91
1.36% 11 lượt
92
0.99% 8 lượt
93
0.49% 4 lượt
94
0.99% 8 lượt
95
0.74% 6 lượt
96
1.48% 12 lượt
97
0.74% 6 lượt
98
0.86% 7 lượt
99
0.74% 6 lượt

Advertisements